För anställda vid Stockholms universitet som – enligt arbetsgivarens beslut – vid sin tjänstgöring ska vara utlandsstationerade, ska kontrakt angående utlandsstationering skrivas för den anställde samt ev. medföljande familj. Barn som ska utlandsstationeras får inte vara fyllda 19 år.

En person som utlandsstationeras av svenska staten betraktas som bosatt i Sverige, vilket bl.a. innebär att man behåller föräldrapenning och barnbidrag.

I kontraktet anges vilka villkor som ska gälla under hela utlandsvistelsen. Exempel på detta är ersättning för resekostnader, om hemresor ska ingå och om utlandstillägg och/eller medföljandetillägg ska utbetalas.

Carina Nilsson, Personalavdelningen, skriver kontrakt efter kontakt från institutionen.

Under utlandsstationeringen gäller (i och med kontraktet) en särskild URA-försäkring för den anställde och ev. medföljande familjemedlemmar. URA-försäkringen betalas centralt av myndigheten via en samlingsförsäkring. I URA-försäkringen ingår en egendomsförsäkring gällande lösöre på upp till 50 000 kr. URA-försäkringsbekräftelse, t.o.m. oktober 2018 finns under bifogade filer nedan.

Om den anställde har lösöre för med än 50 000 kr, är det möjligt att själv teckna en kompletterande egendomsförsäkring hos Kammarkollegiet. Carina Nilsson skickar in uppgifter dit.

På Kammarkollegiets webbplats för URA-försäkring finns försäkringsvillkor på svenska och på engelska.

Arbetsgivarverkets webbplats för URA finns information om avtal m.m.