För  anställda som är utlandsstationerade med URA-kontrakt har universitetet en försäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen innehåller bland annat ett personskadeskydd och ersätter även kostnader för akut sjuk- och tandvård.

Försäkringen gäller även för eventuella medföljande familjemedlemmar förutsatt att de finns med i kontraktet.

URA-försäkringen betalas centralt av universitetet via en samlingsförsäkring. I försäkringen ingår en egendomsförsäkring för lösöre på upp till 50 000 sek. Det finns även möjlighet att teckna en kompletterande egendomsförsäkring hos Kammarkollegiet, kontakta då Carina Nilsson alt. Lina Göransson vid Personalavdelningen.

Försäkringsvillkoren finns på svenska och engelska på Kammarkollegiets webbplats.

Arbetsgivarverkets webbplats för URA finns information om avtal m.m.