Målgrupp
De medarbetare som ansvarar för eller medverkar i universitetets arbete med anställningsvillkor för personal som ska arbeta utomlands.

Kursinnehåll

  • Översikt över tillämpliga lagar, andra författningar och avtal.
  • Skatte- och socialförsäkringsfrågor.
  • Merkostnadsersättningar.
  • URA-avtalet som verktyg för verksamhetsanpassade anställningsvillkor.


Datum
Den 22 februari 2018 kl. 09.00–16.00.

Lokal
Högbomsalen, Geovetenskapens hus.

Kursledare
Dan Hultgren vid Arbetsgivarverket.

Anmälan
Anmälan görs via länken: anmälan.

Kursavgift
Utbildningen är avgiftsfri; fika och enklare lunch ingår.

Upplysningar
Carina Nilsson, Personalavdelningen, tfn 08-16 20 87, carina.nilsson@su.se.