Ersättning för friskvård enligt rektors beslut 2009-12-17, dnr SU 672-2483-09, är skattefri. En av förutsättningarna för skattefrihet är att erbjudandet om förmånen riktar sig till alla anställda. Vidare gäller att det ska vara ersättning för friskvård av enklare slag.

Exempel på enklare slag av friskvård är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, motionsdans och racketsporter som tennis och badminton. Även lagsporter som fotboll och handboll inkluderas. Ersättning erhålls för månads-, termins- eller årskort för deltagande i sådana aktiviteter. Dock betalar universitetet inte någon ersättning för startavgifter, medlemskap i förening eller entréavgifter till idrottsevenemang.

Alla anställda med månadslön har rätt till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid (friskvårdstimmen är procentuell) enligt en överenskommelse mellan universitetet och de fackliga organisationerna. Centrala medel har avsatts för motionspass i Frescatihallen och deltagande i dessa är kostnadsfri. Anställda har även tillgång till universitetets personalgym till en kostnad av för närvarande 500 kr per person och år. Den som tränar i personalgymmet kan alltså använda en del av de 1500 kronorna till detta.

Som framgår av rektors beslut om friskvård ligger betalningsansvaret på respektive institution/motsvarande. Kvitton som styrker utläggen skickas till Personalavdelningen efter prefektens/motsvarandes påskrift. Utbetalning sker sedan via PA-systemet. Kostnader för personalgymmet faktureras institutionerna av Fastighetsavdelningen.

Institutionen/motsvarande ansvarar för övrig administration.

Förtydliganden om ersättningen
– Ersättningen gäller för de månader man är anställd. T.ex. är du anställd under sex månader får du begära ersättning endast för den tiden.
– Kvittot för erlagd friskvård ska ha inkommit till Lönesektionen inom 3 månader.
– Ersättningen gäller för pågående kalenderår. I slutet av kalenderåret ska kvittot/underlaget för det året ha inkommit till Lönesektionen senast 5/12.

Underlag för ersättning för friskvård – hur ska det ser ut?

Tarja Kohandani, ankn 2261, vid Personalavdelningen svarar på frågor om friskvården.

Ytterligare information om skattefrihet finns att få på Skatteverkets webbplats.