Enligt en överenskommelse mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har alla anställda med månadslön vid Stockholms universitet rätt till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid. Förutom detta erbjuder Fastighetsavdelningen (personalgymmet) samt Personalavdelningen (Frescatihallen) universitetets anställda på ett antal kostnadsfria eller kraftigt rabatterade aktiviteter.

Utöver detta allmänna basutbud kan anställda också köpa t.ex. Medley/Frescathallens personliga träningskort och därmed få tillgång till ytterligare aktiviteter.

Förtydligande:
Om du arbetar heltid har du en timme/vecka – arbetar du mindre blir det motsvarande din arbetstid i procent – och den kan du använda t.ex. i personalträningslokalen eller i Frescatihallen.

Från och med hösten 2006 omfattas också alla aktiva forskarstuderande oavsett finansiering av friskvårdsavtalet!

Rektors beslut (2009-12-17) om rätt till ersättning till enskilda anställda för styrkta friskvårdskostnader. Se även Information om ersättning för friskvård.

_______

Rabatt hos Friskis och Svettis Stockholm
Anställda vid Stockholms universitet erbjuds 10 % rabatt på årskort Allträning. Du köper kort direkt på någon av anläggningar mot uppvisande av lönespecifikation tillsammans med legitimation. Träningskorten gäller ett år från inköpsdatum och på samtliga 14 Friskis och Svettis-anläggningar i Stockholm.

Pris – Allträning årskort: 3 015 kr (ord. 3 350 kr)
Gäller på alla tider och träningsformer (gympa/gruppträning, spinning eller styrketräning).
Medlemsavgift i Friskis och Svettis, 200 kr per påbörjat kalenderår, tillkommer.