I utbetalningsunderlaget för ersättning för friskvård som skickas från institutionen/motsv. till Personalavdelningen för betalning via PA-systemet ska följande uppgifter framgå:

  • originalkvittot
  • beskrivning vad kvittot gäller för
  • namn
  • personnummer
  • institution/motsv.
  • kontering om summan inte ska belasta lönekontot och
  • ATTEST.

För dem som är antagna till forskarutbildningen, men inte innehar anställning, betalar institutionen/motsv. ersättningen via ekonomisystemet.

Använd gärna tips/mall för friskvårdsersättning.

Vid autogiro
Begär intyg/kvitto med stämpel och underskrift av gymanläggningen, eller ta ut kontoutdrag från ditt bankkonto, samt bifoga en kopia av avtalet med gymmet.