Ur utvärderingen 2016: ”Dagen var väldigt positivt laddad och för mig skapade det en känsla av inkludering i något större än institutionsnivå och gav mig möjlighet att se mig som en del i universitets omfattande och viktiga verksamhet."

Ur innehållet
Du kommer att hälsas välkommen av rektorn och förvaltningschefen som ger en introduktion till vår organisation. Vidare kommer du att stifta bekantskap med vad det innebär att vara anställd på Stockholms universitet och du får bl.a. inblick i vårt jämlikhetsarbete, arbetsmiljöarbete, säkerhetsarbete samt miljöarbete. Dagen avslutas med mingel och förfriskningar.

Målgrupp
Samtliga nyanställda vid Stockholms universitet.

Tid och plats
Tisdagen den 5 december kl. 09.00–16.30 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, hus U, plan 3, Frescati.

Anmälan 
Begränsat antal platser – först till kvarn gäller! Anmäl dig så snart som möjligt, men senast den 21 november 2017 via länken: anmälan.

Kursavgift
Utbildningen är avgiftsfri, fika och lunch ingår.

Upplysningar
För mer information, kontakta Nina Vettergren, tfn 16 24 94, nina.vettergren@su.se.