Semesterplanering och sparad semester
Semesterplaneringen skall vara avslutad senast den 30 april. Även en arbetstagares anmälan om att spara semester till ett kommande år skall vara gjord senast den 30 april.

Förläggning av årssemestern för lärare
Årssemestern för lärare förläggs i en följd med början måndagen som infaller närmast efter midsommarhelgen, om inte verksamheten fordrar annat. Arbetsgivaren kan besluta att en lärare efter önskemål kan få semestern helt eller delvis förlagd till annan tid.

Bakgrund
Bakgrunden till tillkomsten av föreskrifterna är följande. Det inträffar ibland att en institution i slutet av året "upptäcker" att en lärare inte har fått ut en del av sin semester. I undantagsfall kan det handla om hela årssemestern. Den semester som inte är uttagen vid årets slut betalas ut i form av "ogulden semesterlön". Enligt 5 kap. 12 § ALFA bestämmer arbetsgivaren hur semestern skall förläggas, men hänsyn skall tas till arbetstagarnas önskemål. Då planer av olika skäl kan komma att ändras är det inget som hindrar att justering av tidigare planerad semester görs.

Semesteransökan görs i PA-systemet, Primula.

Personalhandläggare på institutionerna kan ta ut en lista där inrapporterade semesteruttag redovisas för varje arbetstagare på institutionen.