Arbetsmiljö, riktlinjer m.m.

Ett hörn av Södra huset Foto: Stafan Westerlund

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor

Den 25 juni 2015 beslutade rektor om inrättandet av Rådet för arbetsmiljö och lika villkor. Från den 1 januari 2017 är Miljörådet organisatoriskt placerat under Rådet för arbetsmiljö och lika villkor.