Vid Stockholms universitet ska vi tillsammans värna om vår arbets- och studiemiljö. En god arbets- och studiemiljö ger förutsättningar för utvecklad kreativitet och för goda arbets- och studieresultat.

Kränkande särbehandling, trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier är oacceptabla och ska inte förekomma vid Stockholms universitet. Såväl kränkande särbehandling som trakasserier och sexuella trakasserier hotar den drabbades arbetsglädje och möjligheter till framgång i arbete respektive studier. Så snart universitetet får kännedom om att någon är utsatt ska åtgärder omedelbart vidtas.
 

 


Med denna broschyr vill Stockholms universitet informera om

  • vad kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier kan vara
  • vad du kan göra om du eller någon annan blir utsatt
  • vilket ansvar universitetet har
  • vad den som utsätter någon för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier riskerar.