Hur kan sexuella trakasserier förebyggas?
Behöver er institution utbildning eller stöd i hur sexuella trakasserier kan förebyggas, är du välkommen att kontakta Studentavdelningen eller Personalavdelningen.

Om du som chef eller lärare får veta att sexuella trakasserier förekommer
Om en chef på universitetet får vetskap om att någon anställd utsätts för sexuella trakasserier ska chefen omedelbart agera för att förhindra fortsatta trakasserier. På samma sätt är anställda vid universitetet skyldiga att omedelbart agera om de får reda på att en student utsatts för sexuella trakasserier.