Arbetsmiljö & lika villkor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Personal
  6. Arbetsmiljö & lika villkor

Arbetsmiljö och lika villkor

Stockholms universitet ska präglas av en säker, utvecklande och hållbar arbetsmiljö med lika villkor för alla. Alla anställda och studenter ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. En god och hållbar arbetsmiljö förutsätter att vi alla aktivt deltar och tillsammans skapar en inkluderande verksamhet som gynnar oss alla. Lika villkor är ett samlingsbegrepp för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla anställda och studenter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetsmiljö och lika villkor är under uppbyggnad.

Ett hörn av Södra huset Foto: Stafan Westerlund

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor

Den 25 juni 2015 beslutade rektor om inrättandet av Rådet för arbetsmiljö och lika villkor. Från den 1 januari 2017 är Miljörådet organisatoriskt placerat under Rådet för arbetsmiljö och lika villkor.

Kontakt

Personalavdelningen