EURAXESS är ett europeiskt initiativ som syftar till att främja karriärutveckling för forskare, stimulera till forskarrörlighet inom EU, attrahera forskare utanför EU, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskaranställningar inom Europa.

Vinnova är ansvarig organisation för EURAXESS Sverige, som ingår i ett europeiskt nätverk med över 500 EURAXESS-center i drygt 40 länder. För mer information, se www.euraxess.se.

Kontaktperson vid Personalavdelningen:
Carina Nilsson, tfn 08-16 2087, carina.nilsson@su.se.