Här följer information om vad det innebär att åka på lärarutbyte:

  • Ett lärarutbyte innehåller minst 8 undervisningstimmar och pågår i minst 2 dagar och max 2 månader.
    Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund, avancerad och doktorandnivå där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination. Tid för exempelvis lärarseminarier, forskning och kompetensutveckling får inte räknas in i undervisningstiden.
  • Det måste finnas ett giltigt Erasmusavtal (som inkluderar lärarutbyte) mellan Stockholms universitet och det lärosäte som mobiliteten ska ske till. Kopia på aktuellt avtal ska alltid skickas med ansökan.
  • Du måste ha fått klartecken från ansvarig person på din institution (prefekt eller motsvarande) om deltagande i mobiliteten då eventuella överskjutande kostnader betalas av institutionen.
  • Inför varje lärarutbyte ska det upprättas en överenskommelse om uppdraget ”Mobility Programme”, som godkänns av både sändande och mottagande lärosäte (finns i ansökningsblanketten).
  • Det finns särskilda medel att söka för lärare med funktionshinder.

Finansiering

När man åker på lärarutbyte får den egna institutionen ett bidrag som ska täcka bl a hotell och resekostnader. Beloppen som betalas ut är schablonbelopp som är bestämda av Universitets- och högskolerådet. Inga medel betalas ut direkt till läraren och utbetalningen sker efter avslutad mobilitet.

Erasmusbidraget betalas ut till institutionen och består av två olika schablonbelopp:

BELOPP 1: Dagsersättning
För hotell och traktamente tilldelas ett schablonbelopp enligt nedanstående tabell.

Resdagar kan rapporteras som arbetsdagar.

Mottagarland

 Stipendium (€) per dag,

dag 1-14

 Stipendium (€) per dag,

dag 15-60

Grupp A: Danmark, Irland, Nederländerna, Storbritannien

160

112

Grupp B: Belgien, Bulgarien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Norge, Polen, Rumänien, Tjeckien, Turkiet, Ungern, Österrike

140

98

Grupp C: Lettland, Makedonien, Malta, Portugal, Slovakien, Spanien, Tyskland

120

84

Grupp D: Estland, Kroatien, Litauen, Slovenien

100

70

 

BELOPP 2: Resebidraget bestäms av resans längd (fågelvägen), vilket räknas ut med hjälp av verktyget Distance calculator: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

I Distance calculator skriver du in din avreseort och därefter destinationen. Avståndet som räknas ut är det som du använder för att läsa tabellen (dvs. du mäter enkel väg, men avståndsbeloppet inkluderar tur och retur).
 

Avståndsbelopp

0-9 km: inget resebidrag betalas ut

10-99 km: 20 EUR per deltagare

100-499 km: 180 EUR per deltagare

500-1999 km: 275 EUR per deltagare

2000-2999 km: 360 EUR per deltagare

3000-3999 km: 530 EUR per deltagare

4000-7999 km: 820 EUR per deltagare

8000 km eller mer: 1300 EUR per deltagare

 

Utlysning och ansökan

Utlysning och ansökningsformulär hittar du om du klickar här.

Frågor?

Frågor om lärarmobilitet besvaras av Maria Högemark, Studentavdelningen, tel. 08-16 21 19.