Nordlysstipendium för forskare och lärare

Via Nordlys kan du ansöka om bidrag bland annat för att undervisa eller forska vid ett nordiskt partneruniversitet som den egna institutionen/fakulteten inte har något formaliserat samarbete med. Via Nordlys kan du även forska eller undervisa inom ämnen som inte erbjuds vid Stockholms universitet. Utbytet ska ha anknytning till konkreta och integrerade undervisningsaktiviteter, i detta inkluderas även handledning och utveckling av undervisningsmaterial.

I ansökan ska planlagda aktiviteter tydligt framgå och en inbjudan från värduniversitetet bifogas. Vistelsen måste omfatta minst fem dagar eller åtta undervisningstimmar. Bidrag kan sökas för både resekostnader och extrakostnader i samband med utlandsvistelsen. Slutrapport ska inlämnas av läraren efter utlandsvistelsen.

Läs mer om Nordlys

Ersättningsnivåer för Nordlysstipendium (ansökningsomgång 2017 är inte öppen än)

För uppehälle: 70 euro per dag/ 355 euro per vecka /1 065 euro per månad. 
För resa: 330 euro för resor till Danmark, Finland och Norge, 660 euro för resor till Färöarna och Island, 1 300 euro för resor till Grönland.

Ansökan för lärar- och forskarmobilitet

Ansökningar tas emot löpande, först till kvarn gäller. Ansökan ska innehålla:

  • en redogörelse för vilket/vilka lärosäten som ska besökas
  • vad syftet är
  • längd på vistelsen.

Ansökan ska vara underskriven av den sökande samt den sökandes prefekt. Din kompletta ansökan skickas till Mascha Schepers (mascha.schepers@su.se).