Utlysning Erasmus+ personalutbyte 2017-19

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten för utlysningen 2017-19. Ansökan ska sedan skrivas ut och skrivas under av alla tre parter, dvs sökande, prefekt/motsvarande och ansvarig på mottagande organisation.

Ansökningsinstruktioner

Innan utbytet:

1. Hitta en mottagarinstitution. 

Hur hittar du en mottagarinstitution?

Erasmus-personalfortbildning behöver inte vara baserad på bilateralt avtal. Dock är den vanligaste mottagarinstitutionen ett partneruniversitet. Du kontaktar själv den enhet/avdelning/institution du vill besöka. För ytterligare information kan du kontakta den utbyteskoordinator som har ett avtal med det partneruniversitet du vill besöka.  Aktuella erbjudanden av Staff Training Weeks hittar du här: Se aktuella erbjudanden.

Organisationer som du inte kan åka till

  • samtliga EU-institutioner
  • organisationer som hanterar EU-program (t.ex. nationella kontor)

2. Få din mobilitetsperiod godkänd av din chef

Kontrollera att ansvarig person på din institution (prefekt eller motsvarande) godkänner deltagande i mobiliteten då eventuella överskjutande kostnader betalas av institutionen.

3. Gör ansökan och lämna i alla dokument

Länk till ansökan: https://su.moveon4.com/form/570fa2243f5d66d40110d958/eng

Fylla i följande dokument:

Ladda upp alla dokument i online-formulären. Samtliga signaturer måste finnas med. Skannad signaturer är tillräckliga. Om du ska dela i en kurs eller workshop räcker det om du ladda upp en registreringsbekräftelse.

Efter du har lämnat in din ansökan i databasen får du ett bekräftelsemejl som du ska skicka till mascha.schepers@su.se.

Besked lämnas inom två arbetsveckor efter sista ansökningsdag. Därefter ska dokumentet "Erasmus+ Grant Agreement for Staff Mobility" skrivas under (som du får tillsammans med ett positivt beslut).

Instruktioner finner du även på denna Videoguide (tutorial) online.

Under utbytet:

4.  Få intyget "Certificate of Attendance" undertecknat
Innan hemfärd ska det mottagande lärosätet skriva under ett intyg

Efter utbytet:

5. Gör rapport online via Erasmus Mobility Tool.
All personal som har företagit en Erasmus+ mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via Erasmus Mobility Tool.

6. Gör en reseräkning (institution) och internfakturera (Studentavdelningen).
Efter avslutat besök så gör du en reseräkning till din institution och bifogar alla kvitton. Då får du ersättning från din institution på nästkommande löneutbetalning enligt de regler som gäller för utbetalningar på Stockholms universitet.
Be ekonomiansvarig på din institution att skicka en internfaktura (IFP97) till Nasteha Mohamed, Studentavdelningen (670). På internfakturan ska summan som finns i ditt beslut anges. Kopior av biljetter med resedatum (inklusive boarding pass) ska bifogas.


Utbetalning: Inga utbetalningar sker direkt till deltagande personal

7. Lämna i "Certificate of Attendance".

 

Frågor?

Frågor om personalmobilitet besvaras av Mascha Schepers tel: 16 25 77