Ekonomi

Utbildningar i universitetets ekonomirelaterade system

Ekonomiavdelningen anordnar utbildningar och bjuder in till seminarier inom området ekonomi, ekonomisystem, inköp och upphandling. Utbildningar som erbjuds: raindance grundkurs, raindance rapportkurs, utbildning i E-handelsportalen och utbildning för inköpskordinatorer. 

Ekonomiavdelningen

Redovisningschef
Karolina Pihlblad

E-post: karolina.pihlblad@su.se
Telefon: 08-674 71 44

Upphandlingschef
Susanne Ekman

E-post: susanne.ekman@su.se
Telefon: 08-16 44 57