Syftet med utbildningen är att utveckla forskarens färdigheter i att formulera sig på ett korrekt och lättbegripligt sätt i intervjusituationen, även framför kamera. Utbildningen innehåller även teoretiska delar om journalistik och journalistikens villkor.

Utbildningen hålls i mindre grupper om max 6 deltagare för att vi ska kunna utgå ifrån varje deltagares forskning och ge utrymme för att öva och pröva.

Utbildningen genomförs av Stefan Nyman, kommunikationsstrateg, och Elsa Helin, pressekreterare vid Sektionen för kommunikation.

Tid och plats: 15 februari 2018, halvdag 08.30 – 12.30. Lokal: Polstjärnan i Aula Magna.

Kostnad: 500 kr per deltagare

Anmälan eller frågor: Stefan Nyman på stefan.nyman@su.se eller 073-271 31 80.