En arbetsgrupp med representanter från institutioner och förvaltningsavdelningar, vilka erbjuder kompetensutveckling internt, har avslutat omstruktureringsarbetet på medarbetarwebben.

Vi har grupperat utbildningar, workshops och seminarier med hänsyn tagen till målgrupp och arbetsfunktion för att du snabbt ska hitta rätt oavsett om du arbetar som lärare, forskare, kommunikatör, studieadministratör, systemadministratör eller chef. Grupperingarna ser du i vänstermenyn.

Oavsett vilken du klickar på så möts du av information om innehåll, utbildningstillfällen och kontaktuppgifter.

Anmälan till kompetensutveckling

Är det utbildning inom arbetsmiljö och säkerhet du söker, så leder länkarna på webbsidan till rätt ställe i systemet SAMIR (sköts av Sektionen för säkerhet).  Utvecklingsinsatser för chefer och ledare arrangeras av Personalavdelningen.  När du hittat det du söker sker anmälan enkelt via en anmälningsknapp.

För resterande grupperingar av utbildnings- och utvecklingsinsatser finns listor med webbsidor där det på repektive sida framgår hur du anmäler dig.

Ett generellt önskemål är att du förankrar ditt deltagande med din närmaste chef, även om utbildningen kostnadsfri.

Syns inte din internutbildning?

Syns inte den utbildning som din avdelning eller institution ger medarbetare vid universitetet? E-posta mig på suwebb@su.se, så försöker vi åtgärda det.