Terrakotta av Sivert Lindblom. Foto: Eva Dahlin.
Terrakotta av Sivert Lindblom. Foto: Eva Dahlin.

 

Stockholms universitets konstförening bildades 1989 och bedriver en aktiv programverksamhet. Den består av guidade visningar, föreläsningar, konstnärsbesök och resor. Vid vårt årsmöte sker en utlottning av årets inköpta konst där varje medlem har chans att vinna ett konstföremål samt ett närvaropris.

Förutom att väcka intresse och sprida kunskap om konst vill vi också fungera som ett nätverk för anställda inom universitetet. Våra träffar ger oss en möjlighet att mötas över fakultetsgränserna. Konstföreningen har idag över 230 medlemmar från alla personalkategorier.

Programaktiviteter
Nyhetsbrev med programaktiviteter HT2018 (587 Kb)

Bli medlem
Alla som är anställda vid universitetet, eller avgått med pension från universitetet, kan bli medlemmar. Medlemskapet berättigar till deltagande i programaktiviteter och i den årliga konstutlottningen. Den som betalat in årsavgiften senast den 31 december året före årsmötet har rätt att delta vid konstutlottningen.

Du som vill bli medlem fyller i vår anmälningsblankett (se nedan), skriver under och skickar den till ordförande Eva Lundin. Vid frågor kontakta oss via e-post: konstforeningen@su.se

Medlemsavgiften är för närvarande 380:-/år. För dig som är anställd vid universitetet dras avgiften på din februarilön. Övriga betalar in avgiften via föreningens bankgirokonto 177-2151 eller via Swish på nummer: 1236694632. Den som slutar sin anställning, flyttar internt, ska vara tjänstledig eller gå i pension meddelar det så snart som möjligt till ordförande via föreningens e-postadress.