Accelerator öppnar i fysisk form 2019 som en publik mötesarena för konst, vetenskap och samhällsfrågor. Basen blir utställningar av konst. En viktig del kommer att bli samverkan med mångvetenskapliga forskargrupper som bjuds in att reflektera över utställnings-processen, medverkande konstnärer och konsten. Syftet med Accelerator är i grunden att öppna för nytänkande på alla plan, genom att väcka nya forskningsfrågor, inspirera till nya utbildningar och bidra till nya perspektiv på samhällsfrågor.

Smygstart av verksamheten

En smygstart skedde förra året med en utomhusvisning av multimediainstallationerna ”Influence Machine & Antennae” av videokonstpionjären Tony Oursler. Verken visades på campus Frescati i samarbete med konstmuseet Magasin III.

Hösten 2017 är det dags för Accelerators andra konstevenemang, där konstnärsduon Lundahl & Seitl intar Frescati med två verk; ”Unknown cloud on its way to Stockholm University” och ”An Elegy to the Medium of Film”.

Läs mer på Accelerators webbplats, https://acceleratorsu.art/

Länkar till Facebookevenemang för verken:
Elegy på Facebook
Unknown Cloud på Facebook