Aktuellt

Vårprogram 2018

Här kan du se de aktiviteter som är planerade under våren.

Årsmötesprotokoll

Här hittar du årsmötesprotokoll från Stockholms universitets veteraner.

Årsmöteshandlingar

Här hittar du alla handlingar till årsmötet 2018.

Kontakt SU Veteraner

Postadress:

SU VET
c/o Ellen Maal
Kamomillgången 42
611 45 Nyköping

Ordförande: Ellen Maal

ellenmaal26@gmail.com

Plusgiro: 33 72 58-8