När resan har avslutats ska reseräkning upprättas i systemet Primula.

I särskilda undantagsfall, t.ex. att du gör en tjänsteresa för en annan institution än den den där du är anställd eller liknande, kan du använda blanketten Reseräkning som finns i Blankettarkivet i mappen Personal.

Ansvaret för att samtliga uppgifter är korrekta åligger resenären och prefekten eller den som prefekten delegerat detta till.

Tänk på att reseräkningen måste vara inlämnad senast tre månader efter avslutad förrättning. Traktamente och lönetillägg äldre än tre månader betalas inte ut.