Statliga ramavtal

Vad gäller de statliga avtalen så ska översättningstjänster avropas fortsättningsvis från statliga ramavtal:
Dessa ramavtal är rangordnade. Avrop ska därför ske i första hand från den leverantör som står längst upp på listan och i andra hand från den leverantör som står som nummer två på listan och så vidare.
 
Avrop ska göras med hänvisning till respektive ramavtal och ska innehålla alla viktiga förutsättningar, främst om leveranstid.
 
För översättning från svenska till engelska, vilket är det som oftast används inom universitetet, så ska man välja Språkområde engelska.
Kontakta ramavtalsansvarig Klas Ericsson, Kammarkollegiet för översättarnas kontaktuppgifter och information om hur avrop ska göras. Han har telefonnummer 08-7000737 och e-post klas.ericsson@kammarkollegiet.se.
 

Centre for Academic English (CAE)
För översättning mellan svenska och engelska går det även att anlita Centre for Academic English vid Stockholms universitet. Kontaktperson är Ezra Alexander, ezra.alexander@english.su.se.
Mer information: www.english.su.se/centre-for-academic-english