Studenter i universitetsbyggnad
Fotograf: Eva Dalin

Upphandling lokalvård, fönsterputs och entrémattor

Fastighetsavdelningen ansvarar för upphandling av lokalvårdstjänster för Stockholms universitet. Nuvarande leverantörer är MIAB AB för städtjänster, Tomina AB för fönsterputs och Carpeting Entrémattor i Stockholm AB.

Interna städavtal

De interna avtal som tecknas med respektive institution/motsvarande verksamhet utgår från en rekommenderad bas-städning som beskriver städning och städintervall och som anpassas till den verksamhet som institutionerna bedriver i lokalerna. Varje institution ska ha en eller flera utsedda kontaktpersoner som svarar för den egna institutionens interna städavtal. Vid förändring av institutionens lokalvårdsavtal rörande exempelvis volym eller uppdrag meddelar institutionens kontaktperson Fastighetsavdelningen via Serviceportalen.

Lokalvårdskostnader

Städning av allmänna publika ytorna och lokaler som används av universitetsförvaltningen är anslagsfinansierad. Institutionernas årskostnad fördelas över årets tolv månader och debiteras månadsvis. Kostnader vid extrabeställningar debiteras beställaren efter utfört uppdrag. Månadsavgifter uppdateras vid volym- eller uppdragsförändringar samt vid förändring av Statistiska central byråns (SCB:s) städindex enligt avtal med leverantören. Fastighetsavdelningen ser över att samtliga prisuppgifter och offerter som lämnats följer gällande avtal med upphandlade leverantörer.   

Tilläggstjänster

Utöver bas-städningen finns det möjlighet att komplettera med olika tilläggstjänster. Tjänsterna utformas efter behov och kan antingen vara tillfälliga eller ingå ett långsiktigt avtal. Kontakta Fastighetsavdelningen via Serviceportalen för prisuppgifter och beställning.

Frågor gällande avtal och tilläggstjänster

Kontakta Fastighetsavdelningen via Serviceportalen för frågor gällande tjänster eller tillägg till städavtalet.

Pentry tillläggstjänster

Tillval kan göras för t.ex. rengöring och påfyllning av kaffebryggare, rengöring mikrovågsugnar, urplockning diskmaskin, extra avtorkning av bord i lunchrum, tömning och rengöring kylskåp.

Rengöring av kylskåp

Rengöring av kylskåp innebär att vi rengöring in- och utsida av kylskåp, baksidan dammsugs, all omärkt mat kastas och frysen avfrostas.

Vattna blommor

Blomvattning i kontor, pentryn och korridorer efter överenskommelse.

Golvvård, storstädning och fönsterputs

Den årliga golvvården och storstädning aviseras i god tid innan utförandet som normalt sker under juni- augusti. Detsamma gäller för fönsterputs som normalt utförs under september- oktober. Det är viktigt att institutionens kontaktperson meddelar Fastighetsavdelningen om det finns hinder för de planerade tidpunkterna av utförandet samt att de informerar sina medarbetare om ev. förberedelser, som exempelvis att plocka bort löst material från de ytor som ska rengöras eller som på annat sätt utgör ett hinder.

Vid den årliga golvvården rengörs golvytan. På äldre plastgolv, Hovi-plattor och linoleum läggs 1-3 lager polish. På vaxade linoleumgolv läggs ett nytt lager vax. Ej lackade trägolv oljas. För målade trägolv och plastgolv sker endast rengöring. Stengolv stentvåls behandlas.

Beställning av extra golvvård

En grundlig skurning och rengöring av golv kan beställas separat om golven ej ska golvvårdas.

Vid hårt slitna polishbehandlade golv kan det behövas en ”nollställning” av golven. Nollställning av golv innebär att all polish avlägsnas och därefter läggs en grundpolish som går ner i mattans porer. Därefter appliceras två till tre lager polish som sedan utgör golvets slityta. Tiden innan golvet kan beträdas efter en nollning är ca 15 timmar. Polishen är helt stabiliserad efter ca 10 dagar. Under torktiden är golvet känsligt för t.ex. kaffe-spill. Nollställning är en tilläggstjänst som beställs separat antingen vid behov, i samband med den årliga golvvården eller under helger (vilket är att rekommendera).

Beställning av extra fönsterputs

Extra fönsterputsning av exempelvis fönster och innerglas beställs separat vid behov.

Bygg- och flyttstädning

Byggstädning innebär att vi med ett anpassat rengöringsmedel, som har ett extra lågt pH-värde, avlägsnar allt byggdamm i lokalen. Arbetet beställs minst 1-2 veckor innan utförande vid ett mindre antal lokaler. Är det däremot en större ombyggnation, som utförs i flera etapper, kan en mer omfattande planering vara lämplig och bör då beställas 2-3 veckor i förväg. Offert lämnas på begäran och beställningen görs via Serviceportalen. Flyttstädning debiteras på den flyttande avdelningen eller institutionen.

Städning vid event, disputationer, konferenser m.m.

Inför, under och efter event, disputationer, konferenser m.m. kan det finnas behov av extra städning i lokalerna, extra utplacering av sop-tunnor vid förtäring och/eller extra tömning av befintliga sop-tunnor. Beställning bör ske minst 2-3 dagar innan utförandet och vid större konferenser, med flera eller stora lokaler, minst 1-2 veckor innan utförandet.

Allergistäd

Det finns speciellt anpassad lokalvård för allergiker vilken inkluderar städning av lokaler efter behov samt golvvård utan användning av kemikalier. Inredning och möbler bör vara enkla att städa samt eventuella klädda möbler ska ha tvättbara överdrag. Skrivbord och andra ytor som ska städas måste vara fria från papper och andra lösa artiklar.

Gardinvätt

Gardintvätt innefattar nerplockning, tvätt och upphängning av gardiner.

Hyrmattor för korridorer och entréer

Hyrmattor för korridorer och entréer finns i olika storlekar och anpassas efter den plats var de ska placeras. Mattorna finns som ”standard” (utan SU-logga) och som ”loggo-matta” (med Stockholms universitets logotyp). Mattorna är enfärgade i den mörkblå färg som är universitetets primärfärg, men går även att få i universitetets andra färger (de som ingår i universitetets visuella identitet). Hyrmattorna debiteras månadsvis.