Service av lokaler

Lokalvård

Genom att hålla universitetets lokaler rena och välskötta skapar vi förutsättningar för att förebygga skadegörelse, minska underhållskostnader och bidra till en god miljö för universitetets besökare, anställda och studenter.

Lås, nycklar och passerkort

Fastighetsavdelningen sköter drift och underhåll av universitetets alla lås, kortläsare och passerkortssystem.