Arkivering

Avdelningen för arkiv och registratur

Avdelningen för arkiv och registratur har som främsta uppgift att vara en intern serviceinstans för arkiv- och diarieföringsfrågor inom Stockholms universitet. En annan betydelsefull uppgift för avdelningen är att tillgängliggöra arkiverade handlingar för såväl universitetets personal som allmänheten. Vid avdelningen finns en mycket nära samverkan mellan dess båda verksamheter, Arkivfunktionen och Registraturet.

Kontakt

Avdelningen för arkiv och registratur

Arkivfunktionen
E-post: arkivet@su.se
Södra huset B plan 2, Frescati, Stockholms universitet

Postadress:

Stockholms universitet

Avdelningen för arkiv och registratur

106 91 Stockholm

Registraturet

E-post: registrator@su.se
Fax: 08- 16 38 66
Besöksadress: Södra husen, hus B, plan 2, rum 285

Telefon:

Jenny Hodell: 08-16 33 20

Carita Östergård: 08-16 22 63                                                

Öppettider vardagar:
Måndag-fredag 08.30-11.00 samt 13.00-15.30

Postadress:
Personalärenden:
Stockholms universitet
Registrator/PÄ
106 91 Stockholm

Övriga ärenden:
Stockholms universitet
Registrator
106 91 Stockholm