Lathunden vänder sig till dig som är arkivvårdare vid en institution (motsvarande) vid Stockholms universitet. I dokumentet ges en bild av vilka handlingstyper som ska bevaras, eller gallras, av de handlingar som skapas inom kursadministrationen. Handlingar som skapats inom forskarutbildningen är inte medtagna i denna första version. Detta dokument kommer att uppdateras vid behov, och efter frågor från arkivvårdare, för att få en så omfattande bild som möjligt.