E-postadress: arkivet@su.se
Funktionsadresser: Arkivfunktionen arkivet@su.se, Huvudregistrator registrator@su.se

Besöksadress: Södra huset B plan 2, Frescati, Universitetsvägen 10B, Stockholms universitet
Postadress: Avdelningen för Arkiv och registratur, 106 91 Stockholm


Anställda:

Göran Rydeberg, avdelningschef

¤ Ansvarar för kontakter med Arkivmyndigheten
¤ Utarbetar styrdokument för hantering av myndighetens arkiv
¤ Utarbetar interna gallringsföreskrifter
¤ Ansvarar för att gallringar verkställs enligt gällande föreskrifter
¤ Informerar och ger råd om dokumenthantering

Telefon: 08-16 21 41, mobilnr: 070 545 21 43

 E-post: goran.rydeberg@su.se

 
Agneta Witte Åström, chefsarkivarie
¤ Samordnar kontakter med arkivmyndigheten
¤ Utarbetar styrdokument för hantering av myndighetens arkiv
¤ Utarbetar interna gallringsföreskrifter
¤ Upprättar arkivredovisning för universitetsförvaltningen
¤ Tillser att gallring verkställs enligt gällande föreskrifter
¤ Är systemförvaltare för diarieföringssystemet
¤ Informerar och ger råd om dokumenthantering
Telefon: 08-16 22 65
E-post: agneta.witte-astrom@su.se

 

Margareta Backman Ödmark, IT-arkivarie

¤ Utarbetar styrdokument för hantering av myndighetens arkiv
¤ Informerar och ger råd om dokumenthantering
¤ Handhar frågor rörande stöd till organisationen vad gäller IT-arkivering och dokumentation

¤ Ansvarar för att bevarande och gallring företrädesvis av digital information sker enligt gällande föreskrifter
Telefon: 08- 16 33 10
E-post: margareta.odmark@su.se

 

Helen Gerhardsson, arkivarie
¤ Handhar förfrågningar och sökningar i centralarkiv
¤ Handhar leveranser till centralarkiv
¤ Utför arkiveringsuppdrag vid institutioner/motsvarande
Telefon: 08-16 36 44
E-post: helen.gerhardsson@su.se

 

Erik Hungler, controller
¤ Handhar ekonomihantering och utövar controllerfunktionen
Telefon: 08-16 22 86
E-post: erik.hungler@su.se

 

Teresa Matus, arkivarie

¤ Utför arkiveringsuppdrag vid institutioner/motsvarande
¤ Handhar förfrågningar och sökningar i centralarkiv
Telefon: 08-16 44 71
E-post: teresa.matus@su.se

 

Ulrika Oscarsson
¤ Utför arkiveringsuppdrag vid institutioner/motsvarande
Telefon: 08-1207 69 28

E-post: ulrika.oscarsson@su.se

 
Rickard Plog, arkivarie

* Utför arkiveringsuppdrag vid institutioner/motsv.
¤ Utför ordnings- och förteckningsarbeten i f.d. Lärarhögskolans arkiv
¤ Handhar förfrågningar och sökningar i f.d. Lärarhögskolans arkiv
Telefon: 08-1207 6927
E-post: rickard.plog@su.se

 

Jenny Hodell, huvudregistrator

¤ Registrerar allmänna handlingar i förvaltningsdiariet och uppdaterar informationen i diariet

¤ Handhar förfrågningar och sökningar i närarkivet vid huvudregistraturet

¤ Aktlägger och ansvarar för akthantering i närarkivet

Telefon: 08-16 33 20

E-post: jenny.hodell@su.se

 

Carita Östergård, huvudregistrator

¤ Registrerar allmänna handlingar i förvaltningsdiariet och uppdaterar informationen i diariet

¤ Handhar förfrågningar och sökningar i närarkivet vid huvudregistraturet

¤ Aktlägger och ansvarar för akthantering i närarkivet

Telefon: 08-16 22 63

E-post: carita.ostergard@su.se