Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav ska beaktas. Vid överföring av elektroniska handlingar till bevarande ska databärare väljas med hänsyn till livslängd, vårdbehov, klimatkrav, bevarandetid samt krav på handlingarnas tillgänglighet.


Vid framställning av pappershandlingar används antingen åldringsbeständigt eller arkivbeständigt papper. Arkivbeständigt papper, dvs. papper märkt med vattenstämpel Svenskt Arkiv och viktuppgift, användas till handlingar som man bläddrar mycket i, t.ex. protokoll, pappersdiarier och register. Till övriga handlingar används åldringsbeständigt papper, dvs. brukspapper som har förmåga att under lång tid motstå påverkan i kemiskt och fysikaliskt avseende.


För all framställning av skrift på papper, märkning och stämpling av handlingar, påtecknande av underskrifter, tjänsteanteckningar och liknande ska godkända skrivmedel användas.


Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) ger ut förteckningar över certifierade skrivmateriel (pennor, papper, skrivare, kopiatorer etc.)


För frågor kring elektronisk långtidsarkivering kontakta IT-arkivarien, margareta.odmark@su.se.


Externa länkar:

Riksarkivets författningssamling (RA-FS)

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut