Utlån av handlingar för externa parter

Beträffande utlån för forsknings- och studieändamål utanför myndigheten, vänligen beställ via formulär.

Utlån för medarbetare vid Stockholms universitet

Institutioner som levererat sina handlingar till universitetets centralarkiv kan låna sina egna handlingar. Lån får endast ske genom institutionens arkivvårdare och mot kvittens. De utlånade handlingarna ska förvaras på betryggande sätt under lånetiden. Arkivfunktionen lånar endast ut hela volymer med undantag för uppsatser.

Vid lån av arkivhandlingar till institution kontakta Arkivfunktionen genom e-post, formulär eller telefon. Vid beställning av lån uppges:

• arkivbildarens, dvs. institutionens, namn
• seriens namn, tidsangivelse och volymnummer, dvs. volymsignum
• uppsatsnummer
• uppsatsens författare och titel

Handlingar hämtas/lämnas tillbaka enligt överenskommelse personligen av arkivvårdare eller ombud för arkivvårdare.