Arkivering

Arkiv och registratur

Arkiv och registratur har som främsta uppgift att vara en intern serviceinstans för arkiv- och diarieföringsfrågor inom Stockholms universitet, samt att tillgängliggöra arkiverade handlingar för såväl universitetets personal som allmänheten.

OBS! Registraturen stängd måndag 17 februari

Måndagen den 17 februari är registraturen helt stängd för besök.

Kontaktuppgifter

Arkivfunktionen

E-post: arkivet@su.se
Frescatibiblioteket, Stockholms universitet

Postadress:
Stockholms universitet
Arkivfunktionen
106 91 Stockholm

Registraturen

E-post: registrator@su.se
Fax: 08- 16 38 66
Besöksadress: Frescatibiblioteket vid infodisken, Stockholms universitet

Telefon:
William Åkerström: 08-1207 6884
Karin Balkansky: 08-16 2718
Carita Östergård: 08-16 22 63

Öppettider vardagar:
Måndag-fredag 09.00-11.00 samt 13.00-15.00

Postadress:
Personalärenden:
Stockholms universitet
Registrator/PÄ
106 91 Stockholm

Övriga ärenden:
Stockholms universitet
Registrator
106 91 Stockholm