Arkivering

Arkiv och registratur

Arkiv och registratur har som främsta uppgift att vara en intern serviceinstans för arkiv- och diarieföringsfrågor inom Stockholms universitet, samt att tillgängliggöra arkiverade handlingar för såväl universitetets personal som allmänheten.

OBS! Ändrade öppettider

Under den närmaste tiden drar vi ner på expeditionstiderna till kl 9 – 11, pga Coronavirus. 

Kontaktuppgifter

Beställ handling från arkivet
Beställ via formulär

Arkivfunktionen
Frescatibiblioteket, Stockholms universitet

Postadress:
Stockholms universitet
Arkivfunktionen
106 91 Stockholm

Registraturen
E-post: registrator@su.se
Fax: 08- 16 38 66
Besöksadress: Frescatibiblioteket vid infodisken, Stockholms universitet

Telefon:
William Åkerström: 08-1207 6884
Carita Östergård: 08-16 22 63
Malin Svelander: 08 - 1207 6931

Öppettider vardagar:
Måndag-fredag 09.00-11.00

Postadress:
Stockholms universitet
Registrator
106 91 Stockholm