Arkivering

Kontaktuppgifter

Arkivfunktionen
E-post: arkivet@su.se
Frescatibiblioteket, Stockholms universitet

Postadress:

Stockholms universitet
Arkivfunktionen
106 91 Stockholm

Registraturet

E-post: registrator@su.se
Fax: 08- 16 38 66
Besöksadress: Frescatibiblioteket vid infodisken, Stockholms universitet

Telefon:

Jenny Hodell: 08-1207 6880

Carita Östergård: 08-16 22 63                                                

Öppettider vardagar:
Måndag-fredag 08.30-11.00 samt 13.00-15.30

Postadress:

Personalärenden:
Stockholms universitet
Registrator/PÄ
106 91 Stockholm

Övriga ärenden:
Stockholms universitet
Registrator
106 91 Stockholm