Arkivering

Arkiv och registratur

Arkiv och registratur har som främsta uppgift att vara en intern serviceinstans för arkiv- och diarieföringsfrågor inom Stockholms universitet, samt att tillgängliggöra arkiverade handlingar för såväl universitetets personal som allmänheten.

Kontaktuppgifter

Arkivfunktionen

E-post: arkivet@su.se
Frescatibiblioteket, Stockholms universitet

Postadress:
Stockholms universitet
Arkivfunktionen
106 91 Stockholm

Registraturen

E-post: registrator@su.se
Fax: 08- 16 38 66
Besöksadress: Frescatibiblioteket vid infodisken, Stockholms universitet

Telefon:
William Åkerström: 08-1207 6884
Karin Balkansky: 08-16 2718
Carita Östergård: 08-16 22 63

Öppettider vardagar:
Måndag-fredag 09.00-11.00 samt 13.00-15.00

Postadress:
Personalärenden:
Stockholms universitet
Registrator/PÄ
106 91 Stockholm

Övriga ärenden:
Stockholms universitet
Registrator
106 91 Stockholm