Registrator

JK-listeärenden

Förutsättningar, innehåll, tolkning och exempel

Införande av klassificeringsstruktur (KS)

Införande av Klassificeringsstruktur (KS) för allmänna handlingar samt rutiner för diarieföring vid förvaltningen och institutioner (motsv) vid Stockholms universitet.

Elektronisk dokumenthantering i dokumenthanteringssystemet W3D3

Information till personal vid Stockholms universitet om digitaliserad dokumenthantering vid diarieföring och arkivering.

Kontakt

Avdelningen för arkiv och registratur

Arkivfunktionen
E-post: arkivet@su.se
Södra huset B plan 2, Frescati, Stockholms universitet

Postadress:

Stockholms universitet

Avdelningen för arkiv och registratur

106 91 Stockholm

Registraturet

E-post: registrator@su.se
Fax: 08- 16 38 66
Besöksadress: Södra husen, hus B, plan 2, rum 285

Telefon:

Jenny Hodell: 08-16 33 20

Carita Östergård: 08-16 22 63                                                

Öppettider vardagar:
Måndag-fredag 08.30-11.00 samt 13.00-15.30

Postadress:
Personalärenden:
Stockholms universitet
Registrator/PÄ
106 91 Stockholm

Övriga ärenden:
Stockholms universitet
Registrator
106 91 Stockholm