På denna sida lämnas fortlöpande information om digitalisering av dokumenthanteringen vid diarieföring och arkivering.

Här finns enkla och kortfattade manualer och instruktioner för dig som är ny och ännu inte så van att diarieföra eller att arbeta i W3D3. För dig som vill utbilda dig i programmet, finns information om utbildningstillfällen och hur du anmäler dig.

Skicka gärna e-post till systemägaren Göran Rydeberg goran.rydeberg@su.se  om du har frågor eller synpunkter.

Tekniska fel anmäls till helpdesk@it.su.se

Vill du skaffa behörighet, lösenord och användarnamn till W3D3, skickar du e-post till chefsarkivarie Agneta Witte Åström,  e-post: agneta.witte-astrom@su.se

För handläggare som inte har skrivrättigheter i systemet utan endast s k tittbehörighet, tas behörigheten automatiskt bort om man inte loggat in i systemet de senaste 18 månaderna. Handläggare med behörighet ombeds meddela chefsarkivarie eller huvudregistrator byte av intern organisationstillhörighet, längre tjänstledighet eller avslutning av anställning vid Stockholms universitet.

Vill du anmäla dig till en utbildning (se pdf-fil nedan) i W3D3, skickar du e-post till avdelningschef Göran Rydeberg, e-post: goran.rydeberg@su.se