Obs! Brevinkastet på Bloms hus är stängt!
Handlingar till registrator kan lämnas på registratorexpeditionen i Södra hus B plan 2, som har öppet vardagar kl. 08.30-11.00 samt 13.00-15.30.
Övriga tider kan handlingar lämnas i registrators brevlåda i korridoren utanför expeditionen. Entréerna till hus B är måndag - torsdag öppna till kl 22, fredag till kl. 20 och helgdagar till kl. 18.00.
Förvaltningens registratorfunktion har som uppgift att öppna och vidarebefordra post, e-post och fax ställd till Stockholms universitet, samt diarieföra in- och utgående handlingar. Institutionerna har i de flesta fall egna registratorer för öppning av post och diarieföring.