Obs!

Ansökningar som skickas till huvudregistraturen vid Stockholms universitet, antingen via mejl (registrator@su.se) eller via webbformulär, ska innehålla alla de bilagor etc. som den sökande önskar åberopa. Registraturen kan inte åta sig att ladda ned ansökningar eller delar av ansökningar från länkar och så kallade molntjänster. Sådana ansökningar kan tyvärr ej anses kompletta och ej heller inkomna till Stockholms universitet.

 

Ofta förekommande frågor till förvaltningens registratur vid sökande av utlysta anställningar

1)
Fråga:

Kan jag få besked om min ansökan tagits emot och registrerats?
Svar: Ja, du kan kontakta registrator för besked. Ha gärna referensnumret till hands vid förfrågan.

2)
Fråga:

Jag har sökt en anställning men inte hört något i ärendet. Vem kan jag fråga?
Svar: Kontaktpersonen på institutionen eller avdelningen som utlyst anställningen, kan ge dig besked om handläggandet av din ansökan. Kontaktpersonen står angiven i annonsen.

3)
Fråga:

Kan jag få veta vilka som har sökt en viss anställning?
Svar: Ja, registrator kan tillhandahålla ett utdrag ur diariet som visar vilka som är sökande. Ha gärna referensnumret till hands när du gör din förfrågan.

4)
Fråga:

Jag skall söka en anställning. Måste jag skicka min ansökan med både e-post och post?
Svar: Nej, det räcker att du skickar din ansökan med e-post eller post, om inte annat anges i annonsen. Kom ihåg att i din ansökan ange annonsens referensnummer. Om du skickar din ansökan med e-post, är det viktigt att du anger referensnumret tydligt i ämnesrubriken. För vissa utlysta anställningar används numera elektroniska ansökningsformulär på webben.

5)
Fråga:

Jag skall söka flera anställningar. Kan jag söka alla på samma ansökan?
Svar: Nej, du måste göra en separat ansökan för varje anställning du söker.

6)
Fråga:

Jag skall söka en anställning men hinner inte skicka in alla ansökningshandlingarna i tid. Kan jag komplettera min ansökan i efterhand?
Svar: Kontakta den i annonsen angivna kontaktpersonen för besked.

7)
Fråga:

Jag har skickat min ansökan för sent. Kan min ansökan trots allt godkännas?
Svar: Kontakta den i annonsen angivna kontaktpersonen för besked.

8)
Fråga:

Jag är ute i sista minuten. Kan jag lämna in min ansökan direkt till er?
Svar: Ja, du kan lämna din ansökan direkt till registrator under våra öppettider . När kontoret är stängt, kan du lämna din ansökan i vår brevlåda utanför registratorexpeditionen under de tider entréerna i Södra huset är öppna, (måndag - torsdag till kl 22, fredag till kl. 20, helger till kl. 18).  Kom ihåg att ange referensnumret i din ansökan.

9)
Fråga:

Jag har sökt men inte fått en anställning och vill nu överklaga beslutet. Hur skall jag gå till väga?
Svar: På följande länk finns information om överklagande av anställningsbeslut:
Överklagande av anställningsbeslut