På denna sida finns en pdf-fil för nedladdning, som är avsedd att vara till hjälp för registratorerna vid Stockholms universitet, att bedöma vilka ärenden som ska JK-markeras  i diariesystemet W3D3.