Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens samtliga allmänna handlingar.

För registratorer inom Stockholms universitets förvaltning, samt registratorer vid universitetets institutioner, innebär detta vissa förändringar i diarieföringsarbetet.
 
Diarienumren får ny struktur enligt följande exempel,
 
Förvaltningen:
SU FV-1.1.1-1234-13
(Serie (förvaltningen)-punktnotationsnummer-löpnummer-årtal)
 
Institutionerna:
SU 103-1.1.1-1234-13
(Serie (t.ex 103)-institutionsnummer-punktnotationsnummer-löpnummer-årtal)
 
Punktnotationsnumren finns inlagda i W3D3 från och med årsskiftet 2012/2013. En pdf-fil med SU Klassificeringsstruktur finns längre ned på denna sida.
 
Handlingstyper i anslutning till nummer för punktnotation kommer att läggas in kontinuerligt i W3D3.
 
En uppdaterad version av W3D3-manualen samt en uppdaterad verison av lathunden för sökning i W3D3 finns för nedladdning längst ned på denna sida.
 
Utbildning:
Nya registratorer vid institutioner/enheter kan kontakta avdelningschef Göran Rydeberg för bokning av utbildning i W3D3.
 
Det går även bra att kontakta förvaltningsregistratorerna via e-post: registrator@su.se
 
För övriga övergripande frågor vänligen kontakta avdelningschef Göran Rydeberg, goran.rydeberg@su.se