E-post, samtliga registratorärenden: registrator@su.se

Postadress, personalärenden:
Stockholms universitet
Registrator/PÄ
106 91 Stockholm

Postadress, övriga ärenden:
Stockholms universitet
Registrator
106 91 Stockholm

Fax: 08- 16 38 66

Telefon:
Wille von Platen: 08-16 33 20 (tjänstledig tom 170615)

Carita Östergård: 08-16 22 63

Jenny Hodell: 08- 33 20 (vikarie)

Öppettider vardagar:
Måndag-fredag 08.30-11.00 samt 13.00-15.30

Besökdadress: Södra husen, hus B, plan 2, rum 285