Är du registrator på din institution och behöver lära dig W3D, ber du din prefekt eller administrativa chef att kontakta chefsarkivarie Agnta Witte Åström, agneta-witte.astrom@su.se, så får du inloggningsuppgifter till W3D3.

För grundläggande utbildning i W3D3, kontaktar du avdelningsschef  Göran Rydeberg. goran.rydeberg@su.se