Registrator

Förvaltningens registratorfunktion

Förvaltningens registratorfunktion har som uppgift att öppna och vidarebefordra post, e-post och fax ställd till Stockholms universitet, samt diarieföra in- och utgående handlingar. Institutionerna har i de flesta fall egna registratorer för öppning av post och diarieföring.

JK-balanslista

Varje år ska Stockholms universitet redovisa en s.k. JK-balanslista till Justitiekanslern (JK). Senast den 1 mars varje år ska förvaltningsmyndigheter under regeringen lämna en ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Manualer och instruktioner etc.

Här hittar du pdf-filer med manualer och instruktioner som kan vara bra att ha.

Införande av klassificeringsstruktur (KS)

Införande av Klassificeringsstruktur (KS) för allmänna handlingar samt rutiner för diarieföring vid förvaltningen och institutioner (motsv) vid Stockholms universitet.

Elektronisk dokumenthantering i dokumenthanteringssystemet W3D3

Information till personal vid Stockholms universitet om digitaliserad dokumenthantering vid diarieföring och arkivering, samt hur en får tillgång och utbildning i W3D3.

Kontaktuppgifter

Arkivfunktionen

E-post: arkivet@su.se
Frescatibiblioteket, Stockholms universitet

Postadress:
Stockholms universitet
Arkivfunktionen
106 91 Stockholm

Registraturen

E-post: registrator@su.se
Fax: 08- 16 38 66
Besöksadress: Frescatibiblioteket vid infodisken, Stockholms universitet

Telefon:
William Åkerström: 08-1207 6884
Karin Balkansky: 08-16 2718
Carita Östergård: 08-16 22 63

Öppettider vardagar:
Måndag-fredag 09.00-11.00 samt 13.00-15.00

Postadress:
Personalärenden:
Stockholms universitet
Registrator/PÄ
106 91 Stockholm

Övriga ärenden:
Stockholms universitet
Registrator
106 91 Stockholm