Registrator

JK-listeärenden

Förutsättningar, innehåll, tolkning och exempel

Införande av klassificeringsstruktur (KS)

Införande av Klassificeringsstruktur (KS) för allmänna handlingar samt rutiner för diarieföring vid förvaltningen och institutioner (motsv) vid Stockholms universitet.

Elektronisk dokumenthantering i dokumenthanteringssystemet W3D3

Information till personal vid Stockholms universitet om digitaliserad dokumenthantering vid diarieföring och arkivering.

Kontaktuppgifter

Arkivfunktionen
E-post: arkivet@su.se
Frescatibiblioteket, Stockholms universitet

Postadress:

Stockholms universitet
Arkivfunktionen
106 91 Stockholm

Registraturet

E-post: registrator@su.se
Fax: 08- 16 38 66
Besöksadress: Frescatibiblioteket vid infodisken, Stockholms universitet

Telefon:

Jenny Hodell: 08-1207 6880

Carita Östergård: 08-16 22 63                                                

Öppettider vardagar:
Måndag-fredag 08.30-11.00 samt 13.00-15.30

Postadress:

Personalärenden:
Stockholms universitet
Registrator/PÄ
106 91 Stockholm

Övriga ärenden:
Stockholms universitet
Registrator
106 91 Stockholm