Registrator

Förvaltningens registratorfunktion

Förvaltningens registratorfunktion har som uppgift att öppna och vidarebefordra post, e-post och fax ställd till Stockholms universitet, samt diarieföra in- och utgående handlingar. Institutionerna har i de flesta fall egna registratorer för öppning av post och diarieföring.

Diarieföring och ärendefördelning vid Stockholms universitet

Vid universitetsförvaltningen finns det tre centrala huvudregistratorer. Vidare ska det vid varje institution (motsv.) finnas någon eller några som hanterar diarieföringen. En av de centrala huvudregistratorerna är förvaltningsledare för W3D3 och driver utvecklingsprojekt av W3D3 och arbetar med att tekniskt förenkla universitets diarieföring.

Utbildning för registratorer i W3D3

Alla på Stockholms universitet som jobbar som registrator i W3D3 ska genomgå en utbildning hos centrala registraturen.

JK-balanslista

Varje år ska Stockholms universitet redovisa en s.k. JK-balanslista till Justitiekanslern (JK). Senast den 1 mars varje år ska förvaltningsmyndigheter under regeringen lämna en ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Klassificeringsstruktur

Det finns en klassificeringsstruktur för allmänna handlingar som ska användas vid diarieföring vid förvaltningen och institutioner (motsv) vid Stockholms universitet.

Ny konstruktion av diarienummer

Ny konstruktion av diarienummer för Stockholms universitet från och med 1 januari 2021

Behörighet och lathundar för W3D3

Information till personal vid Stockholms universitet om digitaliserad dokumenthantering vid diarieföring och arkivering, samt hur en får tillgång och utbildning i W3D3.

OBS! Ändrade öppettider

Under den närmaste tiden drar vi ner på expeditionstiderna till kl 9 – 11, pga Coronavirus. 

Kontaktuppgifter

Beställ handling från arkivet
Beställ via formulär

Arkivfunktionen
Frescatibiblioteket, Stockholms universitet

Postadress:
Stockholms universitet
Arkivfunktionen
106 91 Stockholm

Registraturen
E-post: registrator@su.se
Fax: 08- 16 38 66
Besöksadress: Frescatibiblioteket vid infodisken, Stockholms universitet

Telefon:
William Åkerström: 08-1207 6884
Carita Östergård: 08-16 22 63
Malin Svelander: 08 - 1207 6931

Öppettider vardagar:
Måndag-fredag 09.00-11.00

Postadress:
Stockholms universitet
Registrator
106 91 Stockholm