Nedan finner du länkar till de blanketter som tillhandahålls av Ekonomiavdelningen.

 

Länk till Inköp- och upphandlingssektionens blanketter, mallar och standardavtal.

 

Anläggningar

Omföring av anläggningstillgångar

Pågående anläggningstillgångar konto 1270, 1271, 1272

Underlag för definitivsättning av preliminära anläggningsobjekt

Utrangering av anläggningstillgångar

Förteckning förbrukningsinventarier (Excel)

 

Fakturaportalen

Fakturaportalens utläggsblankett - English version - foreign payments

Fakturaportalens utläggsblankett - inrikes betalningar

Försättsblad för vissa fakturor och rekvisitioner

 

RD behörigheter och attest

Beslut och förteckning över attestberättigade

Beställning/avbeställning av användaridentitet för Raindance och Fakturaportalen

Förteckning över utanordningsberättigade

 

Mercur

Licensansökningsblankett

 

Övrigt

Arkivreversal (Excel)

Bokföringsorder (Excel)

Fördelningsblankett - Anslag (Excel)

Redovisning personförskott (Excel)

Registreringsunderlag extern/intern kundfaktura

Rekvisitionsblankett för stipendier

 

Blanketten för intrastat från SCBs hemsida