Till din hjälp i kommunikationsplaneringen och kommunikationsarbetet finns en mall för kommunikationsplan.