Om personer på bilder och i filmer är igenkänningsbara skall fotografen inhämta medgivande så att dessa kan användas i Stockholms universitets kommunikation. Det är alltid universitetets medgivandeblanketter som ska användas och dessa får ej ändras. Observera att du använder de senaste blanketterna från augusti 2014. De tidigare medgivandeblanketterna medgav ej publicering i kanaler som inte ägdes av Stockholms universitet, såsom sociala medier. Bilder tagna innan augusti 2014 med identifierbara personer får därför ej användas i sociala medier. I mediabanken är dessa bilder märkta.

För frågor angående de juridiska aspekterna hänvisas till jurist@su.se.

Mer information om upphovsrätt:
Manualen för visuell identitet
Medarbetarwebben