Om personer på bilder, filmer och ljudinspelningar är igenkänningsbara ska beställaren inom SU se till att universitetets samtyckesblanketter används och undertecknas. Beställaren ansvarar för hanteringen och förvaltningen av samtyckesblanketter.

Blanketterna kan fyllas i digitalt. Detta underlättar hanteringen om du behöver många utskrifter för fotografering vid samma tillfälle.
Samtycke kan även hanteras helt digitalt om beställaren inte kan träffa den som ska skriva under. Helt digital hantering kräver speciella rutiner.

OBS. Det av största vikt att beställaren följer rutinerna för hur man fyller i, hur man skickar mail samt hur blankett och mail tas emot och förvaltas. Läs igenom noga:  RUTINER_digital hantering av samtyckesblanketter (247 Kb)

In English: www.su.se/privacypolicy